Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug m.m. for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. og udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, husdyrgødning

Print Print
21-12-2010