Skatteudvalget - Udkast til bekendtgørelse til ændring af momsbekendtgørelse (nr. 663 af 16. juni 2006) med ikrafttrædelse henholdsvis pr. 1. januar 2011 og pr. 1. april 2011 - sagsnr. 2010-5463

Print Print
06-12-2010