Strafferetsudvalget - Lov om ændring af udlændingeloven (udsendelsesdirektivet) - sagsnr. 2010-5460

Print Print
03-12-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5460 Strafferetsudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.