Lovudvalget - Ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr mv. - sagsnr. 2010-5418

Print Print
23-11-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5418 Lovudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.