Lovudvalget - Lov om ændring af lov om almene boliger mv. (styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler) - sagsnr. 2010-5408

Print Print
22-11-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5408 Lovudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.