Lovudvalget - Ændring af lov om almene boliger mv. (stop for anvisning til ghettoområder af borgere fra lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) - sagsnr. 2010-5406

Print Print
16-11-2010