Strafferetsudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. - sagsnr. 2010-5401

Print Print
03-12-2010