Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis og om længerevarende ferieprodukter mv. - JM J.nr. 2009-7002-0095 - sagsnr. 2010-5400

Print Print
18-11-2010