Lovudvalget - Bekendtgørelse om depositum ved fremlysning af radiofrekvenser og om IT- og Telestyrelsens gebyrer i 2011 - sagsnr. 2010-5361

Print Print
06-12-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5361 Lovudvalget.aspx - d. 27-05-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.