Lovudvalget - Bekendtgørelse om depositum ved fremlysning af radiofrekvenser og om IT- og Telestyrelsens gebyrer i 2011 - sagsnr. 2010-5361

Print Print
06-12-2010