Lovudvalget - Ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen og bekendtgørelse om ydelse af præmier for handyr og moderfår - sagsnr. 2010-5359

Print Print
18-11-2010