Lovudvalget - Ændring af lov om omsætning af fast ejendom § 4 - sagsnr. 2010-5351

Print Print
10-11-2010