Strafferetsudvalget - Udkast til bekendtgørelse om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse - sagsnr. 2010-5340

Print Print
12-11-2010