Strafferetsudvalget - Lovforslag om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere - sagsnr. 2010-5337

Print Print
23-11-2010