Strafferetsudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv. (peberspray) - sagsnr. 2010-5335

Print Print
18-11-2010