Lovudvalget - Ændring af bekendtgørelse om udlejning samt bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. (Universitetsnære ungdomsboliger) - sagsnr. 2010-5334

Print Print
12-11-2010