Lovudvalget - Forslag til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingskort til høring - sagsnr. 2010-5300

Print Print
02-11-2010