Skatteudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter mv., lov om inddrivelse af gæld til de offentlige mv. (effektivisering af inddrivelsen) - sagsnr. 2010-5248

Print Print
27-10-2010