Lovudvalget - Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning samt udkast til bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning - sagsnr. 2010-5205

Print Print
05-11-2010