Lovudvalget - Ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljø- og skrotningsbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - sagsnr. 2010-5202

Print Print
19-10-2010