Skatteudvalget - Bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde af biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2 - sagsnr. 2010-5200

Print Print
18-10-2010