Lovudvalget - Høring - EU-Kommissionens forslag til Rådets forordning om statsstøtte til fremme af lukning af urentable miner - sagsnr. 2010-5164

Print Print
20-10-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5164 Lovudvalget.aspx - d. 26-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.