Lovudvalget - Høring - EU-Kommissionens forslag til Rådets forordning om statsstøtte til fremme af lukning af urentable miner - sagsnr. 2010-5164

Print Print
20-10-2010