Skatteudvalget - Høring over ændringer af ligningsloven og forskellige andre skattelove (indberetninger af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag) j.nr. 2010 311057 - sagsnr. 2010-5122

Print Print
19-10-2010