Strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (sporing af skjult udbytte og andre aktiver, forældelse af konfiskationskrav, hemmelig beslaglæggelse mv.) - sagsnr. 2010-5109

Print Print
28-10-2010