Lovudvalget - Ændring af bekendtgørelse om vederlag til hegnsynsmedlemmer samt til vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven - sagsnr. 2011-5098

Print Print
12-10-2010