Skatteudvalget - Høring om udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom - j.nr. 2010-212-0017 - sagsnr. 2010-5054

Print Print
06-10-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5054 Skatteudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.