Skatteudvalget - Høring om udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom - j.nr. 2010-212-0017 - sagsnr. 2010-5054

Print Print
06-10-2010