Lovudvalget - Ændring af lov om finansiel virksomhed, forebyggende foranstaltninger mod hvidvask m.m. - sagsnr. 2010-5052

Print Print
07-10-2010