Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse for Færøerne om udgangstilladelse mv. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse - sagsnr. 2010-5034

Print Print
28-09-2010