Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt uden for hjemmet) - sagsnr. 10-1223

Print Print
22-09-2010