Lovudvalget - Høring af bekendtgørelse om informationspligt ved erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom og om visse pantebrevshandleres behandling af betroede midler og garantistillelse - sagsnr. 10-1221

Print Print
13-10-2010