Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af havmiljøloven og miljøbeskyttelsesloven - regler om ballastvand og havbrug - BLS-400-00042 - sagsnr. 10-1212

Print Print
06-10-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-1212 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.