Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret bomuld GHB614 til foder- og fødevarebrug samt vedrørende fortsat tilladelse til markedsføring af foder, der er fremstillet af majs fra genetisk modificeret majs 1507 - sagsnr. 10-1205

Print Print
14-09-2010