Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse nr. 411 af 27.05.2008 om godkendelse af desinfiktionsmidler mv. i visse fødevarevirksomheder mv. - sagsnr. 10-1160

Print Print
07-09-2010