Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (justering af reglerne om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og tilskud til høreapparater) - sagsnr. 10-1148

Print Print
21-09-2010