Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majs fra genetisk modificeret majs Bt11xMIR604xGA21, Bt11xMIR604 og MIR604xGA21 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 10-1145

Print Print
09-09-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-1145 Lovudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.