Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majs fra genetisk modificeret majs Bt11xMIR604xGA21, Bt11xMIR604 og MIR604xGA21 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 10-1145

Print Print
09-09-2010