Lovudvalget - Høring over udkast til Europarådets rekommandation indeholdende "Guidelines om child-friendly justice" - sagsnr. 10-1140

Print Print
10-09-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-1140 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.