Lovudvalget - Høring over udkast til Europarådets rekommandation indeholdende "Guidelines om child-friendly justice" - sagsnr. 10-1140

Print Print
10-09-2010