Lovudvalget - Høring vedrørende forslag til lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven (Forsikring for søretlige krav, gennemførelse af konventionen om arbejdsforhold i fiskesektoren mv.) - sagsnr. 10-1137

Print Print
14-09-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-1137 Lovudvalget.aspx - d. 07-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.