Lovudvalget - Høring vedrørende forslag til lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven (Forsikring for søretlige krav, gennemførelse af konventionen om arbejdsforhold i fiskesektoren mv.) - sagsnr. 10-1137

Print Print
14-09-2010