Skatteudvalget - Høring over udkast til Høring af Europa-Kommissionens forslag af 15.07.2010 til ændring af Rådets direktiv 2008/9/EF om momsgodtgørelse inden for EU, KOM(2010)381, og af udkast til danske bekendtgørelsesregler til gennemførelse af de forventede EU-regler - sagsnr. 10-1133

Print Print
06-09-2010