Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Visum) - sagsnr. 10-1121

Print Print
06-09-2010