Strafferetsudvalget - høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven - sagsnr. 10-1120

Print Print
09-09-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-1120 Strafferetsudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.