Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til rådets afgørelse om indgåelse og undertegnelse af aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse - sagsnr. 10-1105

Print Print
20-08-2010