Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse af personer, som forestår indberetning af data og miljømæssig forsvarlig håndtering af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald - sagsnr. 10-1048

Print Print
03-09-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-1048 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.