Lovudvalget - Høring over udkast til høring af bekendtgørelse om autorisation til behandling af køer med kølvningsfeber og tilbageholdt efterbyrd samt om ændring af diverse bekendtgørelser - sagsnr. 10-1044

Print Print
17-08-2010