Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne - sagsnr. 10-0992

Print Print
02-08-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0992 Lovudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.