Lovudvalget - Høring over udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med eller uden tilladelse samt om radiogrænseflader - sagsnr. 10-0989

Print Print
07-09-2010